Velkommen til Sløydsalen

Her hos oss i Sløydsalen ønsker vi at det skapes gode minner som varer livet ut. I de rustikke, historiske lokalene fra 1839 arrangerer vi ulike begivenheter for privatpersoner og næringslivet.

spennende og alternativ ramme

I den gamle Sløydsalen står hammerslagene fremdeles i gulvet. Vi har valgt å sette inn en 5-ovns AGA, og et lokalprodusert kvalitetskjøkken fra Solfjeld. Veggene er malt i lune sørlandsfarger, og vi kjenner at dette er blitt et godt sted å være.

Vi har et ønske om å gi dere en spennende og alternativ ramme rundt begivenhetene og vi kan gjerne komme med innspill til hvordan arrangementet skal gjennomføres.

Vi kan ordne det meste:

mat og drikke, teknisk assistanse og utstyr, konseptutarbeidelse og dekorasjoner, underholdningsartister og partyeffekter osv. etter nærmere avtale. Sløydsalen egner seg også til avvikling av møter, kurs og konferanser. Lokalene er fleksible og du som arrangør kan disponere og omdisponere etter eget behov.

Sløyden – litt historie

«Doctor Alexander Møllers Minde – Sløyden»

Arendal skoles Offentlige bibliotek og museum, stiftet 8 mars 1832.
Alexander Møller (1762-1847) kom til Arendal i 1793, som ung lege. Møller var sterkt samfunnsengasjert, han var medlem av skole – og fattigkommisjonen, medlem i selskapet for Norges Vel, han ble valgt til Eidsvollsforsamlingen i 1814 og til Stortinget i flere perioder. Giftet seg i 1796 med Else Margrethe Herlofsen, datter til losoldermann og kjøpmann i Arendal, Stian Herlofsen. Museet og biblioteket omfattet de fleste grener innen litteratur, naturhistorie, kunst- og kulturhistorie. Forøvrig besto samlingen av kart, kobberstikk, mineraler, legeinstrumenter, insektsamlinger og herbarium.

Kilde: Kuben Arendal

Etter at museet flyttet til andre lokaler ble bygget tatt i bruk som sløyd- og håndarbeidsrom for realskolen (nå Arendal Gymnas), og denne bruken varte frem til 1971. Deretter har bygget fungert som arkitektkontor frem til ganske nylig. Våren 2018 har bygget gjennomgått en grundig oppussing for å tjene dagens behov, men alle originale detaljer er godt bevart.

Velkommen til Sløydsalen!

Kontakt

Telefon

+47 48 07 99 99

SLØYDEN KOMPETANSEHUS

Kirkebakken 13
4836 Arendal

Org. Nr.

922 128 782 MVA