Pollen Bygg & Eiendom

Pollen Bygg & Eiendom driver allsidig byggteknisk rådgivning med fokus på alle typer søknader etter plan- og bygningsloven samt detaljreguleringsplaner.

Byggteknisk rådgivning

Vi har snart 20 års erfaring i bransjen og kjenner det til dels kompliserte regelverket i plan- og bygningsloven svært godt. Vi kan bistå med prosjektering av de fleste typer bygg, samt arkitekttjenester. Det kan tilbys fast pris på de fleste typer oppdrag. Pollen Bygg & Eiendom har sentral godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet for søkerrolle og prosjektering av sentrale fagområder

Av spennende prosjekter de siste årene kan kort nevnes:
Z

Detaljplan for Dybdalshei boligområde på Tromøy, 65 boliger og infrastruktur.

Z

Detaljplan for Kokkeplassen Øst, kompleks plan med konsekvensutredning for småbåthavn med 120 båtplasser med tilhørende anlegg på land samt næringsområder for servering og overnatting.

Z

Detaljplan, prosjektering og søknadsansvar for leilighetsbygg med 14 leiligheter på Blakstad i Froland kommune. Påbegynt neste byggetrinn med 60 leiligheter.

Z

Detaljplan og søknadsprosess for boliger på Kastellveien i Arendal. Store utfordringer med bygningsvern og tilpasning til omkringliggende bebyggelse.

Ta kontakt for uforpliktende befaring og anbefaling av veien videre for å realisere ditt prosjekt!

Velkommen til Sløyden kompetanse!

Ukedager

08:00 – 16:00

Kontakt

Telefon

+47 48 07 99 99

E-post

post@pollenbygg.no

Bygg & Eiendom

Kirkebakken 13
4836 Arendal

Org. Nr.

985 229 635 MVA