Konfirmasjon

Fra barn til voksen. Løsrivelse og selvstendighet, men fortsatt behov for anerkjennelse og veiledning. En gammel tradisjon som kanskje er like viktig i dag i vårt hektiske samfunn.

Velkommen til Sløydsalen!

Kontakt

Telefon

+47 48 07 99 99

SLØYDEN KOMPETANSEHUS

Kirkebakken 13
4836 Arendal

Org. Nr.

922 128 782 MVA