Møterom

Viktige beslutninger trenger gode rammer. Når du samler dine forretningsforbindelser og kollegaer kan det være avgjørende for beslutningsprosessen at møteplassen gir ro og stemning. Vi har moderne bilde- og lydutstyr. Velkommen!

Velkommen til Sløydsalen!

Kontakt

Telefon

+47 48 07 99 99

SLØYDEN KOMPETANSEHUS

Kirkebakken 13
4836 Arendal

Org. Nr.

922 128 782 MVA