Sløyden kompetanse

I huset finnes en spennende miks av kompetansebedrifter innenfor ulike fag. Vi bygger opp et tverrfaglig miljø der vi drar veksler på hverandres kunnskap og erfaring. Vi har plass til deg også!